Oznámení o zahájení řízení.

Prodloužení platnosti stavebního povolení, "Vodovodní řčady v Říčanech - část A"