Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

V sobotu 5.května 2018 proběhne v obci odvoz nebezpečného odpadu u obecního úřadu. Plánovaný čas příjezdu 8:35 a plánovaný čas nakládky je 20 min.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové  filtry,  oleje,  odmašťovací  přípravky,  lepidla,  kyseliny,  nádoby  od  barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné.

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.