Veřejná vyhláška 99763

Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Říčan.