Odprodej pozemku III

Zveřejnění záměru odprodeje pozemku.

Soubor: