Rozpočtové opatření č. 2

Schválení rozpočtového opatření č. 2