Opatření obecné povahy.

Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků