Smogová situace.

Vyhlášení "Smogové situace " z důvodů vysokých koncentrací troposférického ozonu.