Veřejná vyhláška80907

Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.