Veřejná vyhláška 98995

Opatření obecné povahyDočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.