Veřejná vyhláška 122456

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.