Veřejná vyhláška 137929

Opatření obecné povahy, zrušení  omezení užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.