Doručení veřejnou vyhláškou.

Oznámení o uložení písemnosti.