Oznámení o konání ustavující schůze Zastupitelstva obce Březí

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Březí.