Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březí č. 9/2018 ze dne 1.11.2018

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí