Zpravodaj obce Březí ze dne 15.6.2017

Tagy:

Hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2016.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Veřejná vyhláška

Doručení písemnosti.

Veřejná vyhláška

Uzavírka komunikace

Zpravodaj obce Březí ze dne 1.6.2017

Tagy:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 4/2017 ze dne 16.5.2017

Veřejná vyhláška 23764

Veřejná vyhláška 2470024

Daň z nemovitých věcí na rok 2017.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS