Informace o vadách na hlasovacích lístcích.

Informační zpravodaj PID 18/2016

Rozpočtové opatření č.6

Oznámení o zahájení řízení.

Prodloužení platnosti stavebního povolení, "Vodovodní řčady v Říčanech - část A"

Zpravodaj obce Březí ze dne 20.9.2016

Tagy:

Informační zpravodaj PID č.17/2016

Informační zpravodaj PID 16/2016

Odprodej pozemku

Veřejná vyhláška

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Říčan.

Zpravodaj obce Březí ze dne 18.8.2016

Tagy:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS