Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.8/2016 ze dne 26.9.2016

Informace o vadách na hlasovacích lístcích.

Štítky:

Informační zpravodaj PID 18/2016

Štítky:

Rozpočtové opatření č.6

Štítky:

Oznámení o zahájení řízení.

Prodloužení platnosti stavebního povolení, "Vodovodní řčady v Říčanech - část A"

Zpravodaj obce Březí ze dne 20.9.2016

Štítky:

Informační zpravodaj PID č.17/2016

Štítky:

Informační zpravodaj PID 16/2016

Štítky:

Odprodej pozemku

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Říčan.

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS