Zpravodaj obce Březí ze dne 1.6.2017

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 4/2017 ze dne 16.5.2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 3/2017 ze dne 3.4.2017

Zpravodaj obce Březí 5.4.2017

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 1/2017 ze dne 14.2.2017

Rozpočtové opatření č.1

Štítky:

Veřejná vyhláška

Štítky:

Obecně závazná vyhláška

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Březí.

Štítky:

Schválený rozpočet obce na rok 2017.

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS