Zpravodaj obce Březí ze dne 15.6.2017

Štítky:

Hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2016.

Štítky:

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Štítky:

Veřejná vyhláška

Uzavírka komunikace

Štítky:

Zpravodaj obce Březí ze dne 1.6.2017

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 4/2017 ze dne 16.5.2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 3/2017 ze dne 3.4.2017

Zpravodaj obce Březí 5.4.2017

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 1/2017 ze dne 14.2.2017

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS