Odprodej pozemku I

Štítky:

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení projednání návrhu změny č.1 územního plánu Říčan.

Štítky:

Oznámení zahájení územního řízení

Rodinný dům vč. domovních přípojek inženýrských sítí a oplocení.

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.5/2016 ze dne 16.5.2016

Rozpočtové opatření č.4

Štítky:

Rozpočtové opatření č.3

Štítky:

Informační zpravodaj PID 9/2016

Štítky:

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu se uskuteční v sobotu 7.5.2016 od 8.35 hod. do 8.55 hod u obecního úřadu Březí. Budou se odebírat olověné akumulátory, lednice, mrazáky, televizory, oleje, olejové filtry, barvy a nádoby od nich, odmašťovací přípravky, lepidla , kyseliny, rozpouštědla, staré léky, suché články, monočlánky a ostatní nebezpečné odpady a elektroodpad. Nebude se odebírat železný šrot, znečištěný stavební materiál a pneumatiky.

Informační zpravodaj PID 8/2016

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS