Odprodej pozemku

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Říčan.

Štítky:

Zpravodaj obce Březí ze dne 18.8.2016

Štítky:

TECHNOPÁRTY KONANÉ VE DNECH 17.6.2016 - 20.6.2016 NA KATASTRU OBCE SLUŠTICE A BŘEZÍ

Štítky:

Informační zpravodaj PID 15/2016

Štítky:

Pouťový turnaj v kopané Sluštice - vítěž FK Meteor Březí

Dne 30. - 31. 2016 se konala Svatojakubská pouť, jejiž součástí byl pouťový turnaj v kopané.Tento turnaj vyhráli fotbalisté FK Meteoru Březí.Tímto klubu gratulujeme a přejeme jim úspěšnou sezónu.

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.7/2016 ze dne 1.8.2016

Informační zpravodaj PID 13/2016

Štítky:

Žádost o územní souhlas (vodovodní přípojka)

Rozhodnutí 36029

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS