Informační zpravodaj PID 7/2016

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Zpravodaj obce Březí ze dne 11.4.2016

Štítky:

Přezkum hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Říčan.

Štítky:

Rozpočtové opatření č.2

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Informační zpravodaj PID 6/2016

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS