Oznámení záměru odprodeje pozemku

Informace Finanční správy

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.7/2015 ze dne 16.11.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015.

Veřejná vyhláška

Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška

Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Březí

Informace MS Březí

Pozvánka od Babického draka

Informace české telekonikační infrastrukury

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS