Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015.

Veřejná vyhláška

Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška

Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Březí

Informace MS Březí

Pozvánka od Babického draka

Informace české telekonikační infrastrukury

Smlouva o dílo na domovní vodovodní přípojky

Tagy:

Oznámení zahájení územního řízení

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.6/2015 ze dne 26.10.2015

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS