Veřejná vyhláška 71554

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice III  třídy č. III/10176 v obci Březí směr na Babice.Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, úprava silničního provozu.

Veřejná vyhláška80907

Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Informační zpravodaj PID č. 14/2018

Informační zpravodaj spol. ROPID č. 14/2018

Smogová situace.

Vyhlášení "Smogové situace " z důvodů vysokých koncentrací troposférického ozonu.

Opatření obecné povahy.

Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březí č. 6/2018 ze dne 2.7.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březí č. 6/2018 ze dne 2.7.2018

Rozhodnutí, uzavírka silnic.

Uzavírka silnice III třídy č. III/10176 a III/10174 v k. ú. Babice.

Štítky:

Informační zpravodaj PID 12/2018

Informační zpravodaj společnosti ROPID 12/2018

Štítky:

Rozpočtové opatření č. 2

Schválení rozpočtového opatření č. 2

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí .

Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS