Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 3/2017 ze dne 3.4.2017

Veřejná vyhláška

Zpravodaj obce Březí 5.4.2017

Tagy:

Dražební vyhláška

Rozhodnutí 14816

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 1/2017 ze dne 14.2.2017

Veřejná vyhláška oznámení

Návrh změny č.4 ÚP Sluštice.

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení společného řízení 7506.

Obecně závazná vyhláška

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Březí.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS