Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.7/2015 ze dne 16.11.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Štítky:

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Březí

Informace MS Březí

Štítky:

Pozvánka od Babického draka

Štítky:

Informace české telekonikační infrastrukury

Štítky:

Smlouva o dílo na domovní vodovodní přípojky

Štítky:

Oznámení zahájení územního řízení

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS