Nedostatečně určitě zapsané pozemky

Štítky:

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce.

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Informace Finanční správy

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.7/2015 ze dne 16.11.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Štítky:

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Březí

Informace MS Březí

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS