Závěrečný účet obce Březí za rok 2016

Veřejná vyhláška 29503

Oznámení o námení o návrhu opatření obecné povahy.

Zpravodaj obce Březí ze dne 15.6.2017

Tagy:

Hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2016.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Veřejná vyhláška

Uzavírka komunikace

Zpravodaj obce Březí ze dne 1.6.2017

Tagy:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 4/2017 ze dne 16.5.2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 3/2017 ze dne 3.4.2017

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS