Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 1/2017 ze dne 14.2.2017

Rozpočtové opatření č.1

Veřejná vyhláška oznámení

Návrh změny č.4 ÚP Sluštice.

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení společného řízení 7506.

Obecně závazná vyhláška

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Březí.

Odvolání smogové situace

Schválený rozpočet obce na rok 2017.

Nařízení státní veterinární správy

Veřejná dražební vyhláška

Elektronická dražba nemovitosti č. ev. 46.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS