Rozhodnutí, uzavírka silnic.

Uzavírka silnice III třídy č. III/10176 a III/10174 v k. ú. Babice.

Štítky:

Informační zpravodaj PID 12/2018

Informační zpravodaj společnosti ROPID 12/2018

Štítky:

Rozpočtové opatření č. 2

Schválení rozpočtového opatření č. 2

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí .

Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Štítky:

Informační zpravodaj PID 11/2018

Informační zpravodaj PID 11/2018

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 5/2018 ze dne 11.6.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 5/2018 ze dne 11.6.2018

Usnesení ZO Březí ze dne 11.6.2018

Počet členů ZO Březí pro vol. období 2018 - 2022

Závěrečný účet obce Březí za rok 2017

Závěrečný účet obce Březí za rok 2017.

Štítky:

Veřejná vyhláška 31920

Opatření obecné povahy, uzavírka komunikace z důvodu pořádání sportovní akce.

Informační zpravodaj PID 10/2018

informační zpravodaj PID 10/2018

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS