Veřejná vyhláška

Oznámení, že ode dne 11.4.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí  Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Vyvěšeno : 10.4.2018 bude sejmuto : 11.5.2018

Štítky:

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozpočtové opatření č.1 /2018

Dodávka kompostérů.

Vážení občané, ve středu 11.4., ve čtvrtek 12.4. a v pátek 13.4.2018 budou v přízemí budovy obecního úřadu Březí vždy od 14.00 hod. do 19.00 hod. k odebrání objednané kompostéry 

Štítky:

Oznámení 17988

Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Chodníky u silnice III/10176 v obci Březí

Svoz nadměrného odpadu

  Svoz nadměrného odpadu bude uskutečněn ve dnech 6. - 8.4.2018. Kontejnery na nadměrný odpad budou umístěny na obvyklých místech ( na návsi, u mostku pod studánkou, u pomníku padlých). Do kontejnerů odkládejte pouze odpad, který nelze odložit do nádoby na komunální odpad, neodkládejte papír, sklo, plast, bioodpad a nebezpečný odpad.

Zpravodaj obce Březí ze dne 27.3.2018

Zpravodaj obce Březí ze dne 27.3.2018

Veřejná vyhláška 99763

Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Říčan.

Veřejná nabídka pozemků

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 22/1991 Sb., v úplném znění ( zákon o půdě) uveřejnšná státním pozemkovým úřadem dne 23.3.2018.

Svoz bioodpadu

Vážení občané, termín  svozu bioodpadu v roce 2018  začíná dnem 29.3. 2018 a končí 22.11.2018. Svoz je prováděn vždy v lichém týdnu ve čtvrtek.   Augustin Oppl - starosta.

Veřejná vyhláška 19056

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Říčan

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS