Odprodej pozemku I

Zveřejnění záměru odprodeje pozemku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 4/2018 ze dne 23.4.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 4/2018 ze dne 23.4.2018.

Informační zpravodaj PID 8/2018

Pražská integrovaná dopravainformační zpravodaj 8/2018 ze dne 17.4.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 3/2018 ze dne 9.4.2018

Zápis ze zasedání ze dne 9.4.2018.

Veřejná vyhláška

Oznámení, že ode dne 11.4.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí  Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Vyvěšeno : 10.4.2018 bude sejmuto : 11.5.2018

Štítky:

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozpočtové opatření č.1 /2018

Dodávka kompostérů.

Vážení občané, ve středu 11.4., ve čtvrtek 12.4. a v pátek 13.4.2018 budou v přízemí budovy obecního úřadu Březí vždy od 14.00 hod. do 19.00 hod. k odebrání objednané kompostéry 

Štítky:

Oznámení 17988

Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Chodníky u silnice III/10176 v obci Březí

Svoz nadměrného odpadu

  Svoz nadměrného odpadu bude uskutečněn ve dnech 6. - 8.4.2018. Kontejnery na nadměrný odpad budou umístěny na obvyklých místech ( na návsi, u mostku pod studánkou, u pomníku padlých). Do kontejnerů odkládejte pouze odpad, který nelze odložit do nádoby na komunální odpad, neodkládejte papír, sklo, plast, bioodpad a nebezpečný odpad.

Zpravodaj obce Březí ze dne 27.3.2018

Zpravodaj obce Březí ze dne 27.3.2018

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS