Oznámení o zahájení řízení.

Prodloužení platnosti stavebního povolení, "Vodovodní řčady v Říčanech - část A"

Zpravodaj obce Březí ze dne 20.9.2016

Tagy:

Informační zpravodaj PID č.17/2016

Informační zpravodaj PID 16/2016

Odprodej pozemku

Veřejná vyhláška

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Říčan.

Zpravodaj obce Březí ze dne 18.8.2016

Tagy:

TECHNOPÁRTY KONANÉ VE DNECH 17.6.2016 - 20.6.2016 NA KATASTRU OBCE SLUŠTICE A BŘEZÍ

Informační zpravodaj PID 15/2016

Pouťový turnaj v kopané Sluštice - vítěž FK Meteor Březí

Dne 30. - 31. 2016 se konala Svatojakubská pouť, jejiž součástí byl pouťový turnaj v kopané.Tento turnaj vyhráli fotbalisté FK Meteoru Březí.Tímto klubu gratulujeme a přejeme jim úspěšnou sezónu.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS