Závěrečný účet za rok 2015

Veřejná vyhláška

Odprodej pozemku III

Odprodej pozemku II

Odprodej pozemku I

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška

Zahájení projednání návrhu změny č.1 územního plánu Říčan.

Oznámení zahájení územního řízení

Rodinný dům vč. domovních přípojek inženýrských sítí a oplocení.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.5/2016 ze dne 16.5.2016

Rozpočtové opatření č.4

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS