Veřejná vyhláška 38326

Opatření obecné povahy.

Štítky:

Rozpočtové opatření č.2

Štítky:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 5/2017 ze dne 28.6.2017

Střednědobý rozpočtový výhled obce Březí

Štítky:

Závěrečný účet obce Březí za rok 2016

Štítky:

Veřejná vyhláška 29503

Oznámení o námení o návrhu opatření obecné povahy.

Štítky:

Zpravodaj obce Březí ze dne 15.6.2017

Štítky:

Hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2016.

Štítky:

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Štítky:

Veřejná vyhláška

Uzavírka komunikace

Štítky:

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS