Obec

Územní plán

územní plán

Štítky:

Doprava - Jízdní řády

Z/do obce se dá dostat pravidelnými autobusovými linkami 364, 366 a 469.

Historie obce

Vznik a minulost

Založení obce je možno datovat přibližně před rokem 1300. Obec Březí dle původního názvu Bříza měla již v roce 1358 faru s kostelem sv. Bartoloměje, který se nachází na jihovýchodním návrší nad obcí. V roce 1992 byla uspořádána sbírka mezi občany obce a věřícími z Nizozemí a věžička kostela byla osazena zvonem. Držitelé obce ve čtrnáctém století byli převážně pražští měšťané.

Štítky:

Firmy v obci

Subscribe to RSS - Obec