Obecní úřad

Kontaktní informace

Adresa: Obecní úřad Březí, Březí 101, 251 01 Březí
Telefon: 323 605 179
Fax: 323 605179
E-mail: obec.brezi@tiscali.cz
Úřední dny: pondělí od 17.00 hod. do 18.30 hod.

 

Zastupitelsvo obce

starosta: Augustin Oppl ()
místostarosta: ing. Otto Zdražil (ekonom)
místostarosta: ing. Václav Šebek (územní plánování, stavební řízení)
člen: Petra Breburdová (finanční výbor)
člen: Marcela Michálková (žívotní prostředí)
člen: Jana Maňhalová (kultura, sport)
člen: Šárka Pešoutová (kontrolní výbor)
 

Bankovní spojení: 15226504/0600,

IČO: 00640123
DIČ: CZ00640123


Místo a způsob získávání základních informací, podání žádostí, stížností, podnětů a přebírání rozhodnutí:

Obecní úřad Březí
251 01 Březí
pondělí od 17:00 do 18:30 hod.

přesná poloha obecního úřadu v obci