Oznámení

Rozhodnutí, uzavírka silnic.

Uzavírka silnice III třídy č. III/10176 a III/10174 v k. ú. Babice.

Štítky:

Informační zpravodaj PID 12/2018

Informační zpravodaj společnosti ROPID 12/2018

Štítky:

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí .

Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Štítky:

Svolání zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Březí.

Informační zpravodaj PID 9/2018

Informační zpravodaj č. 9/2018.

Oznámení záměru směny pozemků

směna pozemků

Informační zpravodaj PID 8/2018

Pražská integrovaná dopravainformační zpravodaj 8/2018 ze dne 17.4.2018

Dodávka kompostérů.

Vážení občané, ve středu 11.4., ve čtvrtek 12.4. a v pátek 13.4.2018 budou v přízemí budovy obecního úřadu Březí vždy od 14.00 hod. do 19.00 hod. k odebrání objednané kompostéry 

Štítky:

Oznámení 17988

Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Chodníky u silnice III/10176 v obci Březí

Svoz nadměrného odpadu

  Svoz nadměrného odpadu bude uskutečněn ve dnech 6. - 8.4.2018. Kontejnery na nadměrný odpad budou umístěny na obvyklých místech ( na návsi, u mostku pod studánkou, u pomníku padlých). Do kontejnerů odkládejte pouze odpad, který nelze odložit do nádoby na komunální odpad, neodkládejte papír, sklo, plast, bioodpad a nebezpečný odpad.

Stránky

Subscribe to RSS - Oznámení