Oznámení

Veřejná nabídka pozemků

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 22/1991 Sb., v úplném znění ( zákon o půdě) uveřejnšná státním pozemkovým úřadem dne 23.3.2018.

Svoz bioodpadu

Vážení občané, termín  svozu bioodpadu v roce 2018  začíná dnem 29.3. 2018 a končí 22.11.2018. Svoz je prováděn vždy v lichém týdnu ve čtvrtek.   Augustin Oppl - starosta.

Veřejná vyhláška 19056

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Říčan

Štítky:

Informační zpravodaj PID 6/2018

Informační zpravodaj PID 5/2018

Informační zpravodaj PID 4/2018

Informační zpravodaj PID 3/2017

Informační zpravodaj PID 3/2017

Štítky:

Oznámení o zasedání hodnotící komise

Štítky:

Informační zpravodaj PID 2/2018

Štítky:

Stránky

Subscribe to RSS - Oznámení