Úřední deska

Rozhodnutí 50840

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Oznámení o době a místě konání voleb

Veřejná vyhláška

Uzavírka komunikace.

Zasedání okrskové volební komise

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy.

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Veřejná dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Uzavření obecního úřadu

Dovolená na obecním úřadě Březí

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska