Úřední deska

oznámení

oznámení Katastrálního úřadu

Oznámení MÚ Říčany

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - vrtané studny v katastrálním území Březí u Říčan.

Daň z nemovitosti

Informační leták Ministerstva financí o změně sazeb.

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí stavebního úřadu MÚ Říčany o umístění stavby - vrtané studny v katastrálním území Březí u Říčan.

Vyhledávací studieFirma APIS, s.r.o. zaslala k seznámení situaci Vyhledávací studii tras silničních komunikací v úseku Říčany - Vyžlovka, kterou zpracovává pro Ředitelství dálnic a silnic Praha. Jsou vypracovány tři trasy nebereme-li v úvahu modrou trasu CITY PLAN, která vede rozsáhlými pozemky, kterou by neschválily orgány životního prostředí. Jednání o této studii proběhne v druhé polovině ledna 2010 na městském úřadě v Říčanech. Vaše názory a ohlasy očekáváme do 15.1.2010.Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí Stavebního úřadu MÚ Říčany

Svoz odpadu

Svoz odpadu o Vánocích

Oznámení RWE

Přesun zákaznické kanceláře na novou adresu: Prosek Point, Prosecká 68, Praha 9

Ochranné roušky

Obec Březí má v současné době cca 500 ks ochranných ústních roušek. Kdo z občanů má zájem o tyto roušky je možné si je vyzvednout v době úředních hodin na obecním úřadě nebo po dohodě.

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska