Úřední deska

Závěrečný účet obce Březí za rok 2016

Veřejná vyhláška 29503

Oznámení o námení o návrhu opatření obecné povahy.

Hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2016.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Veřejná vyhláška

Doručení písemnosti.

Veřejná vyhláška

Uzavírka komunikace

Veřejná vyhláška 23764

Veřejná vyhláška 2470024

Daň z nemovitých věcí na rok 2017.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Rozhodnutí 14816

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska