Úřední deska

Rozpočtové opatření č.3

Štítky:

Pronájem restaurace U Rybníku.

Zveřejnění záměru.

Štítky:

Rozpočtové opatření č.2

Štítky:

Střednědobý rozpočtový výhled obce Březí

Štítky:

Závěrečný účet obce Březí za rok 2016

Štítky:

Veřejná vyhláška 29503

Oznámení o námení o návrhu opatření obecné povahy.

Štítky:

Hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2016.

Štítky:

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Štítky:

Veřejná vyhláška

Uzavírka komunikace

Štítky:

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Štítky:

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska