Úřední deska

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Přezkum hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015

Veřejná vyhláška

Zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Říčan.

Rozpočtové opatření č.2

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Územní rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby.

Rozpočtové opatření č.1

Upozornění pro vlastníky lesů.

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska