Úřední deska

Veřejná vyhláška

Doručení veřejnou vyhláškou

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Přezkum hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Říčan.

Štítky:

Rozpočtové opatření č.2

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Územní rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby.

Štítky:

Rozpočtové opatření č.1

Štítky:

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska