Úřední deska

Odprodej pozemku II

Štítky:

Odprodej pozemku I

Štítky:

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy.

Štítky:

Rozpočtové opatření č.4

Štítky:

Rozpočtové opatření č.3

Štítky:

Veřejná vyhláška

Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

Štítky:

Evidence pálení.

Vážení občané, s ohledem na blížící se "pálení čarodějnic" vám zasíláme informace o "evidenci pálení".V nadcházejícím období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu požárů i nahlášených pálení. Služba evidencve pálení HZS Středočeského kraje zajišťuje efektivní možnost předcházení planým poplachům a v případě potřeby také k daleko rychlejší reakci při zpozorování vzniku požáru. Podrobnosti naleznete v přílohách.

Štítky:

Rozhodnutí

Uzavírka silnice III. třídy č. 10176 z důvodu opravy komunikace.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Štítky:

Veřejná vyhláška

Doručení veřejnou vyhláškou

Štítky:

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska