Úřední deska

Upozornění pro vlastníky lesů.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení opakovaného veřejného projédnání návrhu územního plánu Březi.

Štítky:

Schválený rozpočet obce na rok 2016

Štítky:

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Štítky:

Nařízení města Říčany č.3/2015

Štítky:

Nedostatečně určitě zapsané pozemky

Štítky:

Návrh rozpočtu na rok 2016

Štítky:

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015.

Štítky:

Oznámení zahájení územního řízení

Štítky:

Veřejná vyhláška

Štítky:

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska