Úřední deska

Veřejná vyhláška

Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

Štítky:

Evidence pálení.

Vážení občané, s ohledem na blížící se "pálení čarodějnic" vám zasíláme informace o "evidenci pálení".V nadcházejícím období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu požárů i nahlášených pálení. Služba evidencve pálení HZS Středočeského kraje zajišťuje efektivní možnost předcházení planým poplachům a v případě potřeby také k daleko rychlejší reakci při zpozorování vzniku požáru. Podrobnosti naleznete v přílohách.

Štítky:

Rozhodnutí

Uzavírka silnice III. třídy č. 10176 z důvodu opravy komunikace.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Štítky:

Veřejná vyhláška

Doručení veřejnou vyhláškou

Štítky:

Veřejná vyhláška

Doručení veřejnou vyhláškou

Štítky:

Oznámení záměru odprodeje pozemku

Štítky:

Přezkum hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2015

Štítky:

Veřejná vyhláška

Zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Říčan.

Štítky:

Rozpočtové opatření č.2

Štítky:

Stránky

Subscribe to RSS - Úřední deska