Vyhlášky

Veřejná vyhláška 31920

Opatření obecné povahy, uzavírka komunikace z důvodu pořádání sportovní akce.

Veřejná vyhláška 14136

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška

Oznámení, že ode dne 11.4.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí  Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Vyvěšeno : 10.4.2018 bude sejmuto : 11.5.2018

Štítky:

Veřejná vyhláška 99763

Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Říčan.

Veřejná vyhláška 38326

Opatření obecné povahy.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Štítky:

Obecně závazná vyhláška

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Březí.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Vydání územního plánu Březí.

Štítky:

Veřejná vyhláška

Štítky:

Veřejná vyhláška

Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Štítky:

Stránky

Subscribe to RSS - Vyhlášky