Vyhlášky

Veřejná vyhláška 137929

Opatření obecné povahy, zrušení  omezení užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Veřejná vyhláška 122456

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Veřejná vyhláška 14136

Opatření obecné povahy, které stanovuje místní úpravy provozu.

Veřejná vyhláška 98995

Opatření obecné povahyDočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Veřejná vyhláška 71554

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice III  třídy č. III/10176 v obci Březí směr na Babice.Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, úprava silničního provozu.

Veřejná vyhláška80907

Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Veřejná vyhláška 31920

Opatření obecné povahy, uzavírka komunikace z důvodu pořádání sportovní akce.

Veřejná vyhláška 14136

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška

Oznámení, že ode dne 11.4.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí  Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Vyvěšeno : 10.4.2018 bude sejmuto : 11.5.2018

Štítky:

Veřejná vyhláška 99763

Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Říčan.

Stránky

Subscribe to RSS - Vyhlášky